پرریزی مرغ تخمگذاریا تولک روی

مرغ تخمگذار و عوامل پرریزی

مرغ های تخمگذار پس ازمدتی دچار پر ریزی میشوند .یكی از خصوصیات فیزیولوژیكی و طبیعی پرندگان پرریزی است . پرریزی پس از یك سال تخمگذاری شروع می شود . در این موقع پرنده پرهای خود را از دست داده و به جای آنها پرهای جدیدی جایگزین می شود . این عمل حدود ۲ ماه به طول می انجامد که به آن دوره لک گفته میشود ... ادامه مطلب