بلدرچین و مطالب آموزشی پرورش این پرنده با ارزش
آموزش کامل صفر تا صد پرورش طیور-مشاوره و فروش انواع جوجه یکروزه و نیمچه مرغ بومی محلی پرتولید و غاز , بوقلمون ,کبک و بهترین خوراک پرورش و رشد ماکیان.
با کیفیترین مطالب آموزشی در زمینه پرورش انواع جوجه یکروزه بلدرچین در این صفحه به روز می شود.
مطالبی همچون توجیه اقتصادی پرورش پرندگان
مراحل قدم به قدم شروع کسب و کار و پرورش طیور
مقابله با بیماری ها و ایجاد سد دفاعی مستحکم و عالی در برابر انواع بیماری ها
انواع خوراک و دوره تغذیه و جیره نویسی طیور
راهنمای استفاده بهینه از دستگاه جوجه کشی و ساخت دستگاه

مزایای پرورش بلدرچین

پرورش بلدرچین