مرغ تخمگذار

خصوصیات مرغ تخمگذار

پرورش مرغ تخمگذار و تولید تخم مرغ یک پدیده قابل توجهی است .
و پرورش مرغ تخم گذار دوچندان شادی آفرین و پرسود است .
مرغ تخمگذار در هجده الی بیست هفتگی استارت به تخمگذاری می نماید و نزدیک به سی و پنج هفتگی به نقطع ی عطف تخمگذاری خویش می رسند .
که درین هنگام مقدار تخمگذاری بیش تر از ۹۰ درصد میباشد ( ۹ تخم در ۱۰ روز به ازای هر مرغ تخم گذار یا این که ۹ تخم در یک روز به ازای ۱۰ مرغ ) .
پیک تخمگذاری حدود سه ماه طول میکشد و بعداز آن ساخت تخم توسط مرغان کم کم کاهش مییابد .

یک مرغ پر محصول در هر سال بیش تر از ده برابر وزن بدن اش تخم میگذارد .
میانگین تعداد تخم در مرغ نژاد لگهورن سپید بازاری حدود ۲۶۵ عدد در یک سال است . البته نژاد های دیگر در قیاس با آن تخم کمتری میگذارند .
در بخش اعظم مواقع مرغهای محلی پرورشی از حیث ایجاد تخم پتانسیل پایین تری دارا هستند .

البته پرورش مرغ تخمگذار محلی تصحیح نژاد شده بسیار پرتولید و پرسود بوده و متوسط 230 عدد در هر سال تخم می‌گذارد .
مراقبت و رشد مرغ تخمگذار مستلزم مدیر یتی بی نقص است . تا موقعیت محیطی مرغ را تحت تاثیر قرار ندهد .
که سبب ساز تاثیر بر راندمان تخمگذاری نشود .

ما در مطالب بعدی علل قطع تخمگذاری در طیور که سبب ساز کاهش و یا این که توقف تولید تخم میگردند را برسی می‌نماییم .

جهت دریافت مشاوره و خرید جوجه و نیمچه مرغ بومی اصیل و پرتولید با ما تماس بگیرید.
گروه علمی تحقیقاتی ارگانیک پروران طبرستان
با مدیریت : دکتر ایمان قناعت

011-44272480
011-44292755
0903-6166003

آموزشیایرانچیکپرورشمرغ

پرورش مرغپرورش مرغ تخمگذارتخم مرغتخمگذاریمرغمرغ بومیمرغ بومی اصلاح نژادمرغ پرتولیدمرغ پرسودمرغ تخمگذار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.