غاز

ایران چیک-مشاوره, فروش و آموزش صفر تا صد پرورش غاز- همچنین پرورش غاز آسان بوده و سود اقتصادی زیادی هم دارد