بوقلمون بیوتی

بوقلمون بیوتی و مطالب آموزشی پرورش این پرنده
آموزش کامل صفر تا صد پرورش طیور-مشاوره و فروش انواع جوجه یکروزه بوقلمون بیوتی و نیمچه مرغ بومی محلی پرتولید و غاز , بلدرچین , کبک و بهترین خوراک پرورش و رشد ماکیان.
با کیفیترین مطالب آموزشی در زمینه پرورش در این صفحه به روز می شود.
مطالبی همچون توجیه اقتصادی پرورش جوجه یکروزه بوقلمون
مراحل قدم به قدم شروع کسب و کار و صفر تا صد پرورش طیور
مقابله با بیماری ها و ایجاد سد دفاعی مستحکم و عالی در برابر انواع بیماری ها
انواع خوراک و دوره تغذیه و جیره نویسی طیور
راهنمای استفاده بهینه از دستگاه جوجهکشی و ساخت دستگاه