غاز و مطالب آموزشی پرورش این پرنده خوشخوراک
آموزش کامل صفر تا صد پرورش طیور-مشاوره و فروش انواع جوجه یکروزه غاز و نیمچه مرغ بومی محلی پرتولید و ازدک , بوقلمون , کبک و بهترین خوراک پرورش و رشد ماکیان.
با کیفیترین مطالب آموزشی در زمینه پرورشدر این صفحه به روز می شود.
مطالبی همچون توجیه اقتصادی پرورش جوجه یکروزه غاز
مراحل قدم به قدم شروع کسب و کار و صفر تا صد پرورش طیور
مقابله با بیماری ها و ایجاد سد دفاعی مستحکم و عالی در برابر انواع بیماری ها
انواع خوراک و دوره تغذیه و جیره نویسی طیور
راهنمای استفاده بهینه از دستگاه جوجهکشی و ساخت دستگاه

مزایای پرورش غاز

پرورش غاز