مطالب آموزشی

بیماری پستینگ یا انسداد مقعد جوجه و راحترین راه درمان

بیماری پستینگ و راحترین راه درمان

ستینگ یا این که انسداد مقعد جوجه :  این حالت وقتی رخ میدهد که مدفوع جوجه بر روی مقعد آن خشگ گردیده و مانع از این می شود که جوجه بتواند فضولات خویش را دفع کند . این نقص‌ در صورت دوام میتواند باعث مرگ جوجه گردد . ... ادامه مطلب
جوجه مرغ و خروس دو ماهه

سود پرورش جوجه دو ماهه مرغ و خروس

غالبا جوجه ها در سن دو ماهگی مصرف دانه فراوانی نداشته , ولی رشد قابل قبولی دارا هستند . جوجه های دو ماهه غالبا دارنده جنسیتی معلوم بوده و خریدار میداند جوجه ای را که خریداری نموده , مرغ و خروس را تفکیک نماید . براین اساس مشکلاتی که در خرید جوجه یکروزه بوده , هیچ وقت در خرید جوجه دو ماهه دیده نمیشود . ... ادامه مطلب
تولک رفتن

مرغ تخمگذار و تولک رفتن یکی از عوامل در قطع تخمگذاری مرغ

تولک رفتن یک سطح فیزیولوژیکی ارگانیک است که به مرغ اجازه میدهد تا پرهای کهنه و سابق خویش را جایگزین نماید . و اویدوکت را که اندام تولید تخم است نوسازی کرده و مجددا جوان نماید . هنگامی که تولک روی آغاز میشود مرغ بیشتر انرژی خویش را صرف رویش پرها کرده و فقط میزان اندکی از آن را برای تولید تخم مصرف می نماید . تولک ارگانیک یک پدیده فصلی است که با تغییر و تحول طی روز رابطه دارد . ... ادامه مطلب
بیماری مارک

بیماری مارک و راهکارهای پیشگیرانه قبل از شیوع

بیماری مرگ آور ای به اسم مارک : این اسم در واقع یک اسم کلی برای ۷ بیماری ویروسی به شدت واگیر دار می‌باشد . که سبب ساخت تومور و فلجی در جوجه مریض شده و از پرنده ای به پرنده ی دیگر و یا این که از روش گرد و خاک آلوده و کثیف سرایت مییابد . ... ادامه مطلب