بیماری پستینگ و راحترین راه درمان

بیماری پستینگ یا انسداد مقعد جوجه و راحترین راه درمان

بیماری پستینگ یا انسداد مقعد جوجه و راحترین راه درمان

راحترین راه درمان بیماری پستینگ در جوجه مرغ

پستینگ یا این که انسداد مقعد جوجه :

 این حالت وقتی رخ میدهد که مدفوع جوجه بر روی مقعد آن خشگ گردیده و مانع از این می شود که جوجه بتواند فضولات خویش را دفع کند .
این نقص‌ در صورت دوام میتواند باعث مرگ جوجه گردد .

پیشگیری از بیماری پستینگ:

 این نقص‌ اکثر وقت ها در جوجه هایی که سفارشی بوده و مسیری طولانی را جهت رسیدن به محل مزرعه پرورش سفر می نمایند رخ می دهد.
بدین ترتیب خوب تر است تا حد ممکن جوجه ها را از هچری های محلی خریداری و یا این که خودتان آن ها را هچ نمائید .
این نقص‌ میتواند همینطور به جهت استرس و یا این که نوسانات دمایی اتفاق بیفتد ; براین اساس ضروری است تا حد ممکن دمای دستگاه مرغ مادر تصنعی و مصنوعی را متعادل نگه داشته .
و به کودک ها و حیوان‌ها اجازه نزدیک شدن به جوجه ها و آزار یا این که ترساندشان را ندهید .
بستر مرطوب و آلوده و کثیف دستگاه را هم بطور تر و تمیز تعویض نمائید .

معالجه بیماری پستینگ :

 مقعد آلوده و کثیف جوجه ها را با دستمالی پاک آغشته به روغن زیتون پاک سازی نموده .
و به بازه زمانی چندین روز محل مورد نظر را بررسی نمائید تا در صورت لزوم روغنکاری و پاک سازی دوباره انجام پذیرد .
آرد ذرت و آرد جوی دوسر هم برای رفع نقص‌ مؤثر بوده .
همینطور بیشتر نمودن پودر پروبیوتیک به غذای جوجه ها مزایای زیادی را در‌پی خواهد داشت .
دان و پلت  اختصاصی جوجه (سوپر استارتر) هم بایستی برای آن ها آماده باشد .

جهت دریافت مشاوره و خرید جوجه و نیمچه مرغ بومی اصیل و پرتولید با ما تماس بگیرید.
گروه علمی تحقیقاتی ارگانیک پروران طبرستان
با مدیریت : دکتر ایمان قناعت

011-44272480
011-44292755
0903-6166003

آموزشیایرانچیکبیماری طیورجوجهمرغواکسن

انسداد مقعدبیماریبیماری پستینگپیشگیری از بیماریجوجه خروسجوجه مرغراحترین راه درمانمعالجه بیماری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.